GDPR

Prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Pentru a va aduce la cunostinta aspecte ale prelucrarii datelor cu caracter personal, va prezentam urmatoarele informatii cu privire la procedura in conformitate cu Regulamentul general 2016/679 privind GDPR si legislatia in vigoare.

 1. Informatii generale

http://alpha-pet.ro este administrat de firma SC GROOMING WOLRD SRL cu sediul in Bucuresti, Sector 4, Strada Valerian Prescurea, nr. 28, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/1791/2015, CUI: 34110172, nr. de tel. 0754.995.327 si email office@alpha-pet.ro. Conform Reg. UE 679/2016, SC GROOMING WOLRD SRL este considerat operator de date cu caracter personal.

“Datele cu caracter personal” reprezinta orice tip de informatii cu privire la o persoana fizica vizata (care poate fi identificata). O persoana fizica “vizata” este acea persoana care poate fi identificata fie direct sau indirect, mai ales prin referire la un amanunt de identificare, spre exemplu: numele, adresa, numarul de identificare, etc., sau la un amanunt specific cum ar fi identitatea fizica, fiziologica, sociala sau culturala, genetica, fiziologica, etc.

 1. Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal

Societatea SC GROOMING WOLRD SRL prelucreaza datele cu caracter personal pentru:

 • furnizarea informatiilor cu privire la ofertele de prestari servicii
 • efectuarea unor demersuri necesare cu privire la realizarea si incheierea unui contract
 • posibilitatea de a comunica cu clientul si de a raspunde unor eventuale solicitari
 • realizarea unor strategii de aparare impotriva posibilelor atacuri cibernetice
 • activitati de marketing daca am primit aprobarea clientului in prealabil
 • imbunatatirea serviciilor oferite
 1. Temeiul juridic al prelucrarii datelor cu caracter personal

In ceea ce priveste prezentarea datelor in mod voluntar prin contactarea societatii noastre folosind orice metoda, temeiul legal este pentru a interveni la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract.

Conform GDPR (care a fost aplicat in data de 25 mai 2018), aprobarea persoanei nu este ceruta in situatia in care prelucrarea datelor este utila pentru realizarea de demersuri in scopul incheierii unui contract, indeplinirii unei obligatii legale sau sau a interesului legitim.

In temeiul consimtamantului, prelucrarea datelor cu caracter personal constituie un scop aditional prelucrarii datelor personale pentru realizarea contractului la care sunteti parte si nu este supusa unor conditii cu privire la furnizarea sau prestarea serviciilor contractuale.

 1. Grupuri de destinatari carora le putem dezvalui datele cu caracter personal colectate de catre societatea noastra
 • Instante de judecata sau alte autoritati publice pentru a ne conforma legii sau drept raspuns la anumite proceduri legale obligatorii.
 • Unor companii furnizoare de servicii catre societatea noastra care actioneaza in calitate de persoane imputernicite (de exemplu companii sau persoane care ne ajuta cu facturarea sau trimiterea de emailuri in numele societatii noastre). Dorim sa va asiguram ca selectam cu grija aceste entitati, pentru a ne asigura ca acestea indeplinesc toate conditiile cu privire la protectia datelor dumneavoastra personale. Entitatile mentionate anterior actioneaza limitat in utilizarea datelor cu caracter personal furnizate de societatea noastra. Ele se limiteaza la furnizarea serviciilor catre compania SC GROOMING WOLRD SRL.
 • Altor parti carora este posibil sa le transmitem informatiile sunt terti cu care utilzatorul consimte colaborarea sau solicita o astfel de actiune.

Durata pastrarii datelor cu caracter personal

Societatea noastra va pastra datele dumneavoastra pentru o perioada care nu va depasi intervalul de timp necesar pentru atingerea scopurilor mentionate anterior sau pentru orice alta perioada necesara ca urmare a obligatiilor legale aplicabile.

Drepturile utilizatorului

Ca persoana careia i se prelucreaza datele cu caracter personal, aveti urmatoarele drepturi:

 • Dreptul si actiunea de retragere a consimtamantului (daca prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra, aveti dreptul de a va retrage consimtamantul oricand si in mod gratuit prin trimierea unui email cu titlul “Doresc retragerea consimtamantului”).
 • Dreptul de depunere a unei plangeri catre o autoritate de supraveghere.
 • Dreptul de adresare catre justitie
 • Dreptul la imbunatatirea sau corectarea datelor cu caracter personal care sunt eronate sau inexacte, sau corectarea datelor cu caracter personal care nu sunt complete.
 • Dreptul de a obtine din partea societatii noastre o confirmare cu privire la prelucrarea datelor personale care il privesc pe utilizator. In cazul in care raspunsul este afirmativ, utilizatorul va avea acces la aceste date.
 • Dreptul la stergerea datelor cu caracter personal se impune atunci cand utilizatorul nu este de acord cu prelucrarea acestora si nu exista motive intemeiate care sa domine in ceea priveste prelucrarea, datele au fost prelucrate ilegal, datele nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor sau s-a retras consimtamantul si nu exista o alta baza juridica pentru prelucrar. In aceste cazuri, utilizatorul are dreptul de a obtine stergerea datelor sale, fara intarzieri care nu se pot justifica.
 • Dreptul la interzicerea prelucrarii in anumite situatii:

– contestarea exactitatii datelor pentru o perioada care permite societatii noastre sa verifice acest aspect.

– ilegalitate prelucrarii datelor si opunerea utilizatorului cu privire la stergerea datelor, solicitand totusi utilizarea lor cu anumite restrictii.

– societatea noastra nu mai are nevoie de datele personale ale utilizatorului in scopul prelucrarii, dar utilizatorul le solicita pentru exercitarea, constatarea sau apararea unui drep in instanta.

– utilizatorul s-a opus prelucrarii datelor conform cu art. 21, alin. 1 din GDPR, pentru perioada in care se verifica daca drepturile legitime ale societatii noastre prevaleaza asupra drepturilor utilizatorului.

 • Dreptul la transferul datelor (portabilitatea acestora) utilizatorului este bazat pe transmiterea datelor utilizatorului de catre societatea noastra, in format structurat si care poate fi citit automat. Utilizatorul are totodata dreptul de a transmite aceste date catre alt operator fara restrictionari din partea societatii noastre daca:

– prelucrarea este bazata pe consimtamant in baza art.6 alin.1 litera a sau art. 9 alin. 2 litera a din GDPR sau pe un contract in baza art. 6 alin. 1 litera b din GDPR.

– prelucrarea datelor se realizeaza in mod automat.

 • Dreptul la transfer inseamna solicitarea operatorului pentru transferul datelor prelucrate unei terte persoane.

Important!

Societatea noastra va raspunde solicitarii utilizatorului in termen de 30 de zile. Termenul mentionat anterior poate varia in functie de dificultatea sau complexitatea solicitarii primite si/sau anumite motive specifice. In anumite imprejurari ne putem afla in imposibilitatea de a oferi acces total la informatiile cerute de catre utilizator, in functie de dispozitiile legale in vigoare. Daca ne vom afla in aceasta situatie, cel care solicita datele va fi instiintat cu privire la refuz, dar si la motivele care stau la temeiul acestuia.